THI CÔNG TỦ MDF LAMITATE AN CƯỜNG, CHÚ THÀNH, Q.11